Erelid

Afgelopen zondag werd Jan Bosman gehuldig voor zijn 60 jaar lidmaatschap bij onze vereniging. In die vele jaren heeft hij niet alleen muziek gemaakt, maar heeft ook zijn bijdrage geleverd de muziekvereniging draaiende te houden. Maarliefst 40 jaar heeft hij zijn bijdrage geleverd via het bestuur. Daarnaast doet hij als het even kan mee met de oud-papieracties en ook bij allerlei andere aangelegenheiden - zoals de bloemenactie van dit voorjaar - kunnen we rekenen op de inzet van Jan. 

Het is dan ook zeer gepast te noemen dat dit waardevolle lid is benoemd tot erelid. Jan, van harte gefeliciteerd!